Hiển thị một kết quả duy nhất

793.000.000.00 
859.000.000.00 
995.000.000.00 
588.000.000.00 
564.000.000.00 
622.000.000.00 
644.000.000.00