Hiển thị một kết quả duy nhất

793.000.000.00 
859.000.000.00 
995.000.000.00