Hiển thị một kết quả duy nhất

588.000.000.00 
564.000.000.00 
622.000.000.00 
644.000.000.00